Vriendenloterij

K.V. de Kanoniers als goed doel

De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. De VriendenLoterij is op initiatief van Humanitas in 1989 opgericht en is tegenwoordig onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

Dankzij uw deelname bedroegen de totale inkomsten van de VriendenLoterij in 2018 ruim € 122,3 miljoen. Hiervan geeft de loterij 40%, te weten ruim € 61,1 miljoen, aan goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Bij de VriendenLoterij heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk goed doel u meespeelt. Van uw lot gaat dan de helft direct naar dit doel.

U kunt ervoor kiezen om K.V. De Kanoniers te kiezen als uw goede doel! 
Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan ons. Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of activiteiten organiseren.

18+ speel bewust.

Heb je loten in bezit? En wil je deze koppelen aan K.V. de Kanoniers?

Neem contact op met de klantenservice van de VriendenLoterij.
Zij kunnen regelen dat je huidige loten worden gekoppeld en een deel van de bijdrage ten gunste komt van onze club.

Bel met de Ledenservice van de Vriendenloterij via 088 – 020 1020 en koppel je huidige loten. De code kun je aanvragen via de secretaris.
De ledenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het kan ook via een chatbericht. Mocht je hulp hierbij nodig hebben.
Neem dan contact op met de secretaris van De Kanoniers.