Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra, Daniel van der Meulen

Redactie
Geert-Jan Bos, Watze Roorda

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma

Kantinecommissie
Feikje Sterk, Josien Sinnema

Zwembadcursus
Daniël van der Meulen

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra

Jeugd
Het bestuur

Evenementen
BBQ
Geert-Jan Bos, Marleen van der Grijp, Daniel van der Meulen

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Leo Witjes, Daniel van der Meulen
avondmarathon@dekanoniers.nl

Open Huis
Geert-Jan Bos, Leo Witjes

Foto wedstrijd
Geert-Jan Bos, Leo Witjes