Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra,

Redactie
Daniel v.d. Meulen, Atte Visser

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma

Kantinecommissie
Feikje Sterk, Josien Sinnema, Geert-Jan (Intrim)

Zwembadcursus
Jan Kleefstra

Evenementen
Betreffende tochtleider of het bestuur

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Leo Witjes
avondmarathon@dekanoniers.nl

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Daniël van der Meulen