Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra,Daniel v.d. Meulen

Redactie
Daniel v.d. Meulen, Atte Visser

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma

Kantinecommissie
Feikje Sterk, Josien Sinnema

Zwembadcursus
Jan Kleefstra

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Daniël van der Meulen

Evenementen:
Avondmarathon:
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Leo Witjes
avondmarathon@dekanoniers.nl

Open Huis:
Geert-Jan Bos, Leo Witjes


BBQ
:
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen

Fotowedstrijd
Geert-Jan Bos,Leo Witjes