Commissies

Om in contact te komen met 1 van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Redactie/Online
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Jan Kleefstra

Beheercommissie
Geert-Jan Bos, Albert Bergstra

Kantinecommissie
Geert-Jan Bos, Feikje de Boer-Sterk

Kanoverhuur en Stalling (alleen voor leden)
Mient Raap
Harddraversweg 12a Joure
0623817723

Training en opleiding
Daniel v.d. Meulen

Evenementen
Betreffende tochtleider of het bestuur

Jeugdcommissie
Bestuur

Open dag
Geert-Jan Bos , Leo Witjes

BBQ Commissie
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Marleen v.d. Grijp

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Leo Mos
avondmarathon@dekanoniers.nl