Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra,

Redactie
Daniel v.d. Meulen, Atte Visser

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma

Kantinecommissie
Feikje Sterk, Josien Sinnema

Zwembadcursus
Jan Kleefstra

Evenementen
Betreffende tochtleider of het bestuur

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Daniel v.d. Meulen, Leo Witjes
avondmarathon@dekanoniers.nl

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Daniël van der Meulen