Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Bestuur, Daniel van der Meulen

Redactie
Roelof Grondsma, Vincent Berends

Beheercommissie
Siep Vellinga, Roelof Grondsma

Kantinecommissie
Josien Sinnema, Luise Müller, Marleen v.d. Grijp

Training en Opleidingen
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Leo Mos

Jeugd
Het bestuur

Schoolkanoen
Remmelt de Haan

Sponsoring
Geert-Jan Bos, Het bestuur

Evenementen
BBQ
Geert-Jan Bos, Marleen van der Grijp, Daniel van der Meulen

Skjin Wetter
, Remmelt de Haan

Foto wedstrijd
Leo Witjes