Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Pieter Hiemstra, Daniel van der Meulen

Redactie
Pieter Hiemstra, Vincent Berends

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma, Roelof Grondsma

Kantinecommissie
Josien Sinnema, Luise Müller, Marleen v.d. Grijp

Training en Opleidingen
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda, Sjouke Zijlstra, Leo Mos

Jeugd
Het bestuur

Schoolkanoen
Remmelt de Haan

Evenementen
BBQ
Geert-Jan Bos, Marleen van der Grijp, Daniel van der Meulen

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Leo Witjes, Daniel van der Meulen
avondmarathon@dekanoniers.nl

Skjin Wetter
Geert-Jan Bos, Remmelt de Haan

Foto wedstrijd
Pieter Hiemstra, Leo Witjes