Commissies

Om in contact te komen met één van de commissies kun je altijd mailen naar info@dekanoniers.nl

Online
Geert-Jan Bos, Daniel van der Meulen

Redactie
Geert-Jan Bos, Watze Roorda

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma, Albert Bergsma

Kantinecommissie
Josien Sinnema, Luise Müller, Marleen v.d. Grijp

Training en Opleidingen
Geert-Jan Bos, Watze Roorda, Jan Kleefstra

Ontvangst nieuwe leden
Watze Roorda

Jeugd
Het bestuur

Evenementen
BBQ
Geert-Jan Bos, Marleen van der Grijp, Daniel van der Meulen

Avondmarathon
Geert-Jan Bos, Leo Witjes, Daniel van der Meulen
avondmarathon@dekanoniers.nl

Skjin Wetter
Geert-Jan Bos

Foto wedstrijd
Geert-Jan Bos, Leo Witjes