Schoolkanoën

Met het voortgezet onderwijs is nu al een aantal jaren een sportdag georganiseerd in de zomermaanden. Dit is een evenement waarbij de jeugdcommissie het programma maakt, en de onderwijzers voor de begeleiding van de jongeren zorgen. De dag wordt met spelletjes ingedeeld, waarbij het meestal niet voor iedereen droog blijft.
Ook interesse om uw school kanolessen te geven?
Neem dan contact op via secretariaat@dekanoniers.nl
De volgende dagen zijn de kanolessen.

Vrijdag 10 mei Bornego Joure (gaat niet door) is verplaats naar vrijdag 14 juni
Vrijdag 26 juni OSG Heerenveen