Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Remmelt de Haan
voorzitter@dekanoniers.nl

Secretaris:
Geert-Jan Bos
secretariaat@dekanoniers.nl

0634306397

Penningmeester: 
Luise Müller
penningmeester@dekanoniers.nl

Algemeen Bestuurslid: 
Peter Gerritsma

Algemeen Bestuurslid: 

Watze Roorda
info@dekanoniers.nl


Algemeen Bestuurslid: 

Watze Roorda
info@dekanoniers.nl