Bestuur

Voorzitter:
Mient Raap
Harddraversweg 12a
Joure
0623817723

Secretaris:
Atte Visser
secretariaat@dekanoniers.nl

Penningmeester: 
Jan van der Velde

Vice-voorzitter: 
Leo Witjes

Algemeen Bestuurslid: 

Daniël v.d. Meulen
info@dekanoniers.nl

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland: NL49RABO0359593208