Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Mient Raap
info@dekanoniers.nl

Secretaris:
Geert-Jan Bos
secretariaat@dekanoniers.nl

0634306397

Penningmester: 
Lüise Muller
penningmeester@dekanoniers.nl

Algemeen Bestuurslid: 
Peter Gerritsma


Algemeen Bestuurslid: 

Watze Roorda
info@dekanoniers.nl