Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Mient Raap
info@dekanoniers.nl

Secretaris:
Peter Gerritsma
secretariaat@dekanoniers.nl

Penningmester: 
L├╝ise Muller
penningmeester@dekanoniers.nl

Algemeen Bestuurslid: 
Geert-Jan Bos
avondmarathon@dekanoniers.nl


Algemeen Bestuurslid: 

Watze Roorda
info@dekanoniers.nl