Bestuur

Voorzitter:
Mient Raap


Secretaris:
Atte Visser
secretariaat@dekanoniers.nl

Penningmeester: 
Lüise Muller
penningmeester@dekanoniers.nl

Vice-voorzitter: 
Leo Witjes

Algemeen Bestuurslid: 

Watze Roorda
info@dekanoniers.nl

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland: NL49RABO0359593208