Skjin Wetter

Skjin Wetter is een jaarlijks opruimfestijn van het oppervlaktewater in Fryslân gericht op bewustwording rond de grote hoeveelheid zwerfafval in het water.

Aanleiding:
De grote hoeveelheid (zwerf)afval die jaarlijks in het oppervlaktewater terecht komt en zo een bijdrage levert aan de plasticsoep en microplastics in zeeën en oceanen.

Doel:
Bewustwording creëren rond de grote hoeveelheid zwerfafval die jaarlijks in het water terecht komt van grachten tot oceanen, de gevolgen van zwerfafval voor mens en dier en wat je er zelf aan kunt doen om dit zwervende afval te voorkomen.

Succes vorige jaren:

In 2017 is gestart met een pilot in de grachten van Franeker. In 2018 is Skjin Wetter opgeschaald naar vier locaties op de Elfstedenroute: Balk, Sneek, Franeker en Leeuwarden en gefinancierd door de gezamenlijke Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

Wat gaan we doen in 2019?

Dit jaar vindt Skjin Wetter plaats op zaterdag 12 oktober. In of rond één stad of dorp in elke deelnemende Friese gemeente maken we met vrijwilligers oevers, wateroppervlak èn waterbodems schoon.

We kiezen voor locaties waar veel publiek aanwezig is zodat voor veel mensen zichtbaar wordt hoe groot het probleem van zwerfafval is. Op elke locatie is een kunstenaar aanwezig die samen met het publiek kunstwerken maakt van het afval dat door de vrijwilligers wordt aangevoerd.

Inwoners van Friesland kunnen deelnemen aan een grote prijsvraag gericht op de hoeveelheid afval die Skjin Wetter ‘boven water’ haalt.

Als  bestuur staat we achter deze actie. Het is heerlijk kanoën in de natuur . Genieten van de rust en de omgeving. Het is zeer storend als er dan afval in het water ligt. Het heeft ook nog eens grote gevolgen voor de vogels en de vissen. Vorig jaar hebben we voor het eerst met 8 kano’s en een Canadees meegedaan in Balk. We hebben heel veel kilo’s uit het water opgevist.

Mient Raap
Voorzitter

Kijk op: http://www.samenfryslanschoon.frl/skjin-wetter-2019/ voor meer informatie en de laatste nieuwtjes!