Skjin Wetter

Skjin Wetter is een jaarlijks opruimfestijn van het oppervlaktewater in Fryslân gericht op bewustwording rond de grote hoeveelheid zwerfafval in het water. Aanleiding:De grote hoeveelheid (zwerf)afval die jaarlijks in het oppervlaktewater terecht komt en zo …

Verder lezen